Privacyverklaring
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring
van Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.


Algemene informatie
Het gebruik van onze website is mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens.
Voor het gebruik van individuele diensten (het bestellen van kaarten en folders, het gebruik van het contactformulier) stelt u ons uw persoonsgegevens ter beschikking (bijvoorbeeld naam, adres e-mailadres, telefoonnummer, etc.). Gegevens zijn persoonsgegevens als zij duidelijk kunnen worden toegeschreven aan één bepaalde natuurlijke persoon. Deze worden door ons volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), van de Duitse Mediawet (TMG) en de Duitse wetgeving (BDSG) verwerkt.

Hierna informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegeven en de servergegevens (geanonimiseerde gegevens) op deze website.

Bron: Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

 
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de volgende verwerkingsverantwoordelijken:

Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.
Harburger Straße 59
27356 Rotenburg (Wümme)
Tel.:+49 (0)4261 / 81 96 0
Fax: +49 (0)4261 / 81 96 20
info‎@‎TouROW.de
www.TouROW.de

 
Verzamelen persoonsgegevens
Persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden uitsluitend verzameld, als deze gegevens vrijwillig in het kader van een aanvraag, registratie, bestelling, boeking, prijsvraag, deelname aan een wedstrijd of bij een online enquête worden gegeven. Voor de afwikkeling (afwikkeling opdrachten en boekingen) hiervan zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via het online-formulier of per e-mail, slaan wij de door u ingevulde gegevens op om uw aanvraag te beantwoorden en mogelijke verdere vragen te kunnen stellen.

De verzamelde gegevens worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeslagen en voor promotionele en statistische doeleinden gebruikt. In zoverre er in de formulieren om meer informatie wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij een van onze online enquêtes, gebeurt dit steeds op vrijwillige basis en is als zodanig gekenmerkt. Ook een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens die mogelijkerwijze bij andere onderdelen van onze website worden verzameld, vindt niet plaats.

Voor zoverre dit voor de bewerking noodzakelijk is, worden deze persoonsgegevens voor het leveren van diensten ook aan derden (internetproviders voor de technische afwikkeling, accommodatieverschaffers, dienstverleners, verdere toeristische partners) doorgegeven. Dit gebeurt binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens en mededingingswet. Het openbaar maken van uw gegevens aan derden, vindt uitsluitend plaats als wij volgens de wet en door een rechtsgeldige gerechtelijke procedure daartoe wettelijk verplicht zijn.
De basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art.6. §1 lid. F AVG dat de verwerking van gegevens toestaat.

Bron: Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

Verzamelen van logingegevens van de server (geanonimiseerde gegevens)
Vanwege technische redenen worden o.a. de volgende gegevens, die uw internet browser aan ons doorgeeft, resp. aan onze webspace provider doorgeeft, verzameld (zogenaamde server logfiles):
- type en versie van de browser
- gebruikt besturingssysteem
- website, van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL)
- website, die u bezoekt
- datum en tijd van uw bezoek resp. de server aanvraag
- IP-adres
- hoeveelheid data

Deze geanonimiseerde gegevens worden gescheiden van uw eventueel opgegeven persoonsgegevens opgeslagen en kunnen niet tot een bepaalde persoon worden herleid. Ze worden geanalyseerd voor statistische doeleinden, voor de optimalisatie van onze website, voor de optimalisatie van ons aanbod en om de functionaliteit van de website te garanderen.
De basis voor de gegevensverwerking is Art.6. §1 lid. F AVG dat de verwerking van gegevens voor de verwezenlijking van deze doeleinden toestaat.

Bron: Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

Gebruikmaking van diensten en content van derden
Ons aanbod omvat soms inhoud, diensten en verrichtingen van andere aanbieders. Dat zijn bijvoorbeeld kaarten die door Google Maps of Komoot ter beschikking worden gesteld, video's van YouTube, diagrammen en foto's van andere websites. Verder maken wij gebruik van de evenementenkalender van de Metropolregion Hamburg.

Om de gegevens in de browser van de gebruiker te kunnen oproepen en weergeven, is het doorgeven van het IP-adres dwingend noodzakelijk. De aanbieders (hierna derden genoemd) nemen dus kennis van het IP-adres van de betreffende gebruiker.

Ofschoon wij ernaar streven uitsluitend gebruik te maken van derden als aanbieders die het IP-adres uitsluitend gebruiken om content te kunnen leveren, hebben wij er geen invloed op of het IP-adres mogelijkerwijze wordt opgeslagen. De opslag dient in dit geval onder meer voor statistische doeleinden. Als wij ervan op de hoogte zijn dat het IP-adres worden opgeslagen, wijzen wij onze gebruikers hierop.

Bron: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de


Gebruik van cookies
Deze website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden die door de server op uw computer worden gezet. Zij bevatten informatie over de browser, het IP-adres, het bedrijfssysteem en de internetverbinding. Deze gegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming met persoonsgegevens gecombineerd. Cookies dienen vooral voor het uitvoeren van de volgende twee taken: zorgen dat u gemakkelijker door de website navigeert en ervoor zorgen dat de website correct wordt weergegeven. Ze worden niet toegepast om virussen op uw systeem te zetten of programma's te starten.

De meeste van de door ons toegepaste cookies zijn zogenaamde 'session cookies’. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies zorgen ervoor dat wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om ons aanbod ook zonder cookies op te roepen. Daarvoor moeten de betreffende instellingen in de browser worden veranderd. U kunt zich via de hulpfunctie van uw browser informeren over hoe de cookies kunnen worden gedeactiveerd. Wij wijzen u er echter op dat hierdoor enkele functies van deze website mogelijkerwijze ongunstig kunnen worden beïnvloed en het gebruikscomfort wordt beperkt.


De websites http://www.aboutads.info/choices/ (USA) en http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) maken het u mogelijk, online-advertentie-cookies te beheren.

Bron: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de und eRecht24

 
Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’): Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf afgekort in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres zal uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden afgekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken ter evaluatie van uw gebruik van de website, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de beheerder van de website en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browser software juist in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van de website.
U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door de cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is te downloaden en installeren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Bron: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de


Gebruik van Facebook social plug-ins
Wij maken op onze websites gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook (adres: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). U herkent de plug-ins (u vindt een overzicht van de plug-ins op: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ )  aan de like-button (Vind ik leuk) of aan het logo van Facebook.

Roept u een van onze websites met een Facebook-plug-in op, wordt er een directe verbinding met Facebook opgebouwd. Over de soort en omvang van de gegevens die daarbij  wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt door Facebook hebben wij geen invloed. Wij kunnen u slechts informeren op basis van onze kennisstand. Facebook wordt door de plug-in geïnformeerd, welke pagina van onze website is opgeroepen. Dat geldt ook voor gebruikers die niet bij Facebook zijn geregistreerd. In dat geval bestaat de mogelijkheid, dat Facebook het IP-adres opslaat.

Als u lid bent van Facebook en hebt ingelogd, kan het oproepen van een website met Facebook plug-in duidelijk worden toegeschreven aan uw gebruikersaccount. Verder geven de plug-ins alle interactie door als u bijvoorbeeld de like-button gebruikt of een commentaar schrijft.

Log voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit om te verhinderen dat Facebook gegevens over u opslaat. U kunt bovendien de plug-ins met add-ons voor uw browser blokkeren (bijvoorbeeld ‘Facebook blocker')

Informatie over de bepalingen met betrekking tot de privacybescherming, het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de instellingsmogelijkheden om de privésfeer bij Facebook te beschermen, vindt u hier: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php .
Bron: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de


Gebruik van Twitter social plug-ins
Dit aanbod maakt gebruik van de functies van de internetdienst Twitter. De functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter biedt de zgn. 'tweet’- functie aan.

Als u van deze functie van Twitter op onze websites gebruik wilt maken, door op de button met de donkerblauwe vogel te klikken, worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en evt. aan andere gebruikers doorgegeven. Daarbij worden ook data naar Twitter gestuurd. Ook wanneer u reeds bij Twitter ingelogd bent, moet u vooraf uitloggen, als u wilt voorkomen dat Twitter gegevens over uw internetbezoek verzamelt en met de reeds opgeslagen gegevens van uw lidmaatschap verbindt.

Van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter worden wij als aanbieder niet in kennis gesteld. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter twitter.com/privacy Twitter op http://twitter.com/privacy.

Twitter biedt u onder de volgende link de mogelijkheid, uw privacy-instellingen zelf te bepalen: http://twitter.com/account/settings.

Bron: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de

 

Instagram social plug-ins
Wij maken op onze website gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Instagram. Instagram is een dienst die wordt aangeboden door Instagram Inc, Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Door te klikken op de ‘Instagram’-button die op onze website staat, wordt Instagram geïnformeerd welk deel van onze website u heeft bezocht. Als u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram dit bezoek op onze website linken aan uw Instagram-account en de gegevens derhalve koppelen.

De gegevens die door het aanklikken van de ‘Instagram'-button worden doorgegeven, worden door Instagram opgeslagen. Van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Instagram worden wij als aanbieder niet in kennis gesteld. Om te verhinderen, dat Instagram het bezoek aan onze website linkt aan uw Instagram-account, moet u zich afmelden bij uw Instagram-account voordat u onze website bezoekt.

Over het doel en de hoeveelheid verzamelde gegevens, de verwerking ervan en het gebruik evenals uw rechten in dit opzicht en de instellingmogelijkheden om uw privacy te beschermen, is  meer te vinden bij de informatie van Instagram met betrekking tot privacy die u via https://help.instagram.com/155833707900388 of http://pinterest.com/abaout/legal/ptivacy kunt vinden.
Bron: Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner
 

Algemene veiligheidsinformatie
Wij wijzen u erop dat het doorgeven van informatie via het internet onderhevig is aan veiligheidshiaten en dat hierdoor een volledige bescherming tegen toegang van derden onmogelijk is. U moet derhalve een eigen beveiligingssoftware (virusscanners en firewalls) gebruiken, uw systeem voortdurend actualiseren en veilige gebruikersgegevens en wachtwoorden gebruiken.

SSL-codering
Deze pagina maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter beveiliging van het verzenden van vertrouwelijke inhouden, bijvoorbeeld van aanvragen die u ons als website-aanbieder stuurt, gebruik van een SSL-codering. U kunt herkennen dat het gaat om een gecodeerde verbinding doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en doordat er een slot-symbooltje in uw browserregel staat. Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toezendt niet door derden worden gelezen.

Bron: eRecht24


Gegevensminimalisering
Wij slaan persoonsgegevens op volgens de beginselen van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag en gegevensminimalisering. Wij slaan gegevens slechts zo lang op als dit nodig is of door de wetgever voorgeschreven is (wettelijke bewaartermijn) Als het doel van het bewaren van de verzamelde gegevens niet langer bestaat of als de bewaartermijn is verstreken, blokkeren of wissen wij de gegevens.

Bron: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de


Informatie / Herroeping / Verwijdering

U kunt zich (volgens Art. 15 AVG) voor vragen met betrekking tot het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens en het corrigeren, blokkeren, wissen of het herroepen van een gegeven toestemming gratis tot ons wenden.

Contact:
Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.
Harburger Straße 59
27356 Rotenburg (Wümme)
Tel.: +49 (0)4261 / 81 96 0
Fax: +49 (0)4261 / 81 96 20
info‎@‎TouROW.de
www.TouROW.de

Wij wijzen u erop dat u recht heeft op correctie van foutieve informatie of aanvulling van deze gegevens (volgens Art. 16 AVG), het wissen van uw persoonsgegevens (volgens Art. 17. AVG, of op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (volgens Art. 18 AVG), voor zover dit recht niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaarplicht.

U kunt uw ooit gegeven toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens (volgens Art.6. §3 AVG) bij ons herroepen. U heeft ook het recht een klacht over ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (volgens Art. 77 AVG)

Bron: Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

Wijziging van onze privacyverklaring

Om te garanderen, dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de meest recente eisen, behouden wij ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dat geldt eveneens in het geval dat de privacyverklaring op basis van een nieuw of gewijzigd dienstenaanbod, bijvoorbeeld een nieuwe service, moet worden aangepast. De nieuwe privacyverklaring geldt dan bij uw volgende bezoek aan onze website.

Bron: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de

terug 

Kontakt

Kontakt

Haben Sie Fragen, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

Tel.: 0 42 61 / 81 96 0
info‎@‎tourow.de

Ihr TouROW-Team