Colofon
 

Colofon

Colofon

van Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.

Uitgever

Contact
Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.
Harburger Straße 59
27356 Rotenburg (Wümme)
Tel.: +49 (0)4261 / 81 96 0
Fax: +49 (0)4261 / 81 96 20
info‎@‎TouROW.de
www.TouROW.de

Bedrijfsleider: Udo Fischer
Vertretungsberechtigt im Sinne des § 5 Telemediengesetztes und § 55 Wettelijke vertegenwoordiger in de zin van de mediawetgeving: bedrijfsleider Udo Fischer
Voorzitter:
Hartmut Leefers

 

Handelsregister:  Amtsgericht Walsrode
Verenigingenregister:
  170464
Btw-nummer
 DE 281176041


Ontwerp en technische realisering
neusta destination solutions GmbH
Standort Leer
Fünftelweg 46
26789 Leer
Fon +49 (0) 491 925 82-50
Fax +49 (0) 491 925 82-59
www.neusta-ds.de
info‎@‎‎neusta-ds.de


Schikking bij geschillen

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) ter beschikking.  https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres vindt u hierboven in het colofon. Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure van een verbruikersorganisatie bij klachten.

Rechtskracht en aansprakelijkheid


1.  content
Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V als auteur staat niet in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie.
Het Touristikverband kan principieel niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of welke andere schade dan ook, die te wijten is aan het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, of door het gebruik van incorrecte of onvolledige informatie, voor zo ver niet kan worden aangetoond dat de auteur zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk verkeerd of nalatig handelen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden niet tot enige verplichting.
Het Touristikverband houdt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van pagina's of het gehele aanbod zonder verdere aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of permanent te beëindigen.
2. Verwijzingen naar links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden, verklaart het Touristikverband, dat het generlei invloed heeft op het huidige en toekomstige ontwerp en de huidige en toekomstige content van de gelinkte website. Daarom distantieert het zich hiermee uitdrukkelijk van iedere content van alle websites die met deze website zijn gelinkt. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen. 


Het Touristikverband verklaart hiermee nadrukkelijk, dat op het tijdstip van de plaatsing van de links de websites waarmee de link tot stand kwam vrij van illegale content waren. Voor illegale, incorrecte of onvolledige content en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het al dan niet gebruiken van informatie die op deze wijze wordt aangeboden, is uitsluitend de aanbieder van de website aansprakelijk waarnaar werd verwezen en niet het Touristikverband.
.

Het Touristikverband heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, content of auteursrechtelijke aspecten van de websites waarnaar door de links of koppelingen wordt verwezen. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van iedere content van de websites die werden gewijzigd nadat de links tot stand zijn gekomen.3. Auteurs- en merkenrecht

Het Touristikverband streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsmateriaal, videobeelden en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van eigen afbeeldingen, of van geluidsmateriaal, videobeelden en teksten die vrij zijn van auteursrecht

Alle binnen het webaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en productrechten vallen zonder restrictie onder het geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaars. De vermelding rechtvaardigt niet de conclusie dat merkenrechten niet door derden zijn beschermd!

De content van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Met name het opslaan en vermenigvuldiging van hier weergegeven teksten is om redenen van auteursrecht niet toegestaan. Voor elk professioneel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Downloads en kopieën zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

De rechten van alle op deze website gebruikte foto's berusten, voor zover niet anders vermeld, bij het Touristikverband. Het auteursrecht van zaken en foto's die de auteur zelf heeft gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de webpagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke diagrammen, geluidsmateriaal, videobeelden, foto's en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Touristikverband. Voor elke vorm van commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

 

4. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze website werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met het geldende recht, is dit niet van invloed op de rest van het document voor wat betreft content en geldigheid.

terug 

Kontakt

Kontakt

Haben Sie Fragen, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

Tel.: 0 42 61 / 81 96 0
info‎@‎tourow.de


Ihr TouROW-Team